Lymfmassage

Lymfmassage eller MLD, manuellt lymfdränage, är en lugn och mjuk behandlingsmetod där man jobbar med djupandning, lätta tryck och strykningar i lymfsystemets riktning.
Behandlingen har till syfte att transportera bort överskottsvätska och slaggprodukter från vävnaden tillbaka till blodbanan för att renas och transporteras ut ur kroppen via urinen.

Ett trögt lymfsystem kan leda till problem med svullnad, smärta, stelhet, domningar etc. Orsaker till trögt lymfsystem kan bland annat vara operationsärr, stress, stillasittande arbete och inaktivitet.
Behandlingen passar alla.
Du kan själv påverka lymfsystemet genom djupandning och strykningar.

Pris: 800kr